Tekne SigortalarıBcc Sigorta

TEKNE & MAKINE SIGORTASI

Bu sigorta ile, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelere, aşağıda belirtilen rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır;

 • Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
 • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
 • Başka bir tekne ile çarpışması (çatışma) sonucunda çatılan gemiye karşı yasal sorumlulukları
 • Kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar
 • Şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi.

Bu sigorta ile sigorta konusu tekne için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;
Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

TEKNE HARP & GREV SIGORTASI

Bu sigorta ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelerin Tekne & Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler, vb gibi rizikolar sonucu teknenin zarar görmesi teminat altına alınmaktadır.

Tekne Harp & Grev Sigortası, tek başına temin edilmemekte, şirketimiz tarafından Tekne&Makine Sigortası sağlanan teknelere verilmektedir.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

TEKNE KIRA KAYBI SIGORTASI

Teknenin,Tekne & Makine sigortasının Şirketimizce temin edilmesi durumunda sigorta teminatı kapsamında oluşan bir hasar sonucu ortaya çıkan kira /kazanç kaybını poliçede belirlenen şart ve limitlerle güvence altına alır. Buna ek olarak Uyuşturucu (Drug) Kazanç/Kira Kaybı teminatı da sağlanabilmektedir.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

GEZINTI TEKNESI (YAT) SIGORTASI

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde, karaya veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu’nda belirtilen şartlara bağlı olarak zarar görmesi teminat altına alınmaktadır.

Teminat verilen başlıca riskler;

 • Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar
 • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
 • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.

BALIKÇI TEKNELERI SIGORTASI

Boyu 2,5 metreden büyük olan ve ticari olarak balık avlama ruhsatına sahip tekneler ile bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, Tekne Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen kloz ve özel şartlara bağlı olarak denizde ya da çekek yerinde teminat altına alır. Teminat kapsamına alınabilecek olan değerler şunlardır:

 • Gövde, makine ve teçhizat
 • Sandal ve botlar
 • Özel donanımlar
 • Telsiz, radar, sonar, uydu anten
 • Otomatik pilot, alarm
 • Balıkçılık ağ ve donanımlarının yangın, yıldırım veya gemi dışından kişilerin şiddet içeren hırsızlığı nedeniyle ziya veya hasara uğraması, geminin sigortalı tehlikelerden tam ziya sonucu balıkçılık donanımının tamamen ziya olması riskleri Çatışma mesuliyeti teminatı
 • Kaptan ve mürettebatın ferdi kaza sigortası

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

TEKNE/YAT İNŞA SIGORTASI

Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için yapılan bu sigorta türü, bir yıldan uzun süreli (inşaat faaliyeti bitene kadar) olabilir. Teminat altına alınan başlıca riskler;

 • Kızağa konmadan önceki riskler
 • Denize indirme riskleri
 • Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler
 • Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Tüm Hakları Saklıdır - 2014
Tasarım & Yazılım Donanım Teknoloji