Nakliyeci Sorumluluk SigortalarıBcc Sigorta

ULUSLARARASI NAKLIYECI SORUMLULUK SIGORTASI (CMR)

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak , taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

YURTIÇI NAKLIYECI SORUMLULUK SIGORTASI

Bu sigorta, kapalı kasa araçlarla yurt içinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, taşımayı yazılı olarak taahhüt ettikleri emteanın taşınması sırasında, malın uğrayacağı ziya ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumlulukları, poliçede belirlenen özel şart ve limitler dahilinde teminat altına almaktadır.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

NAKLIYAT ARACISI SORUMLULUK (FFL)

Nakliye aracısı/komisyoncusunun sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olan sıfatı ile gerçekleştirdiği aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını poliçede belirtilen özel şart ve limitler doğrultusunda kapsar.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

DEPOCU YASAL SORUMLULUK

Bu sigorta ile Sigortalının, poliçede adresi belirtilen kapalı alana sahip depo(ların) sınırları içerisinde gerçekleştireceği depolama faaliyetlerinden dolayı, bir sözleşmeye bağlı olarak depolama amacı ile Sigortalının muhafaza, emanet ve kontrolüne bırakılan üçüncü şahıslara ait emteanın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu söz konusu emteada oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla Sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını poliçede belirlenen özel şart, kloz ve limitler dahilinde teminat altına alınır.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder.

- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Tüm Hakları Saklıdır - 2014
Tasarım & Yazılım Donanım Teknoloji