Ferdi Kaza SigortasıBcc Sigorta

Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir. Ferdi Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

Türkiye İş Bankası müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla İş’te Koruma, İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma isimli Ferdi Kaza Sigortası ürünleri hazırlanmıştır. Ürünlerde yer alan teminatlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Tedavi masrafları (İş’te Özel Koruma ve İş’te Maksimum Koruma ürünleri ile verilmektedir.)

Ayrıca, deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması ile terör sonucunda oluşabilecek zararlar da poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

ÖLÜM TEMINATI

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.

SÜREKLI SAKATLIK TEMINATI

 • Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.
 • Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

TEDAVI MASRAFLARI TEMINATLARI

Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, teminat kapsamındadır.

BCC HIZMET FERDI KAZA

Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalılarımızın ihtiyaç duyabileceği ayrıcalıklı hizmetler de paketler dahilinde teminat altına alınmaktadır:

1. BCC HIZMET FERDI KAZA “FERDI YARDIM”

 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Cenaze nakli
 • Tıbbı danışma
 • Hukuki danışma
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Bilgi ve organizasyon servisi

2. BCC HIZMET FERDI KAZA “KONUT YARDIM”

 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Cam işleri
 • Anahtar işleri
 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
 • Otel hizmeti
 • Güvenlik şirketi
 • Acil mesajların iletilmesi
 • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon servisi

İŞ’TE KORUMA :

İş’te Koruma ürünü ile ölüm ve sürekli sakatlık riskleri 15.000 TL limit ile teminat kapsamına alınmaktadır.

İŞ’TE ÖZEL KORUMA:

İş’te Özel Koruma ürününde ölüm ve sürekli sakatlık riskleri için verilen 25.000 TL’lik teminatın yanı sıra 2.000 TL limit ile tedavi masrafları da teminat kapsamına dahil edilmektedir. Ayrıca Bcc Hizmet Ferdi Kaza Ferdi Yardım paketi de üründe yer almaktadır.

Tüm Hakları Saklıdır - 2014
Tasarım & Yazılım Donanım Teknoloji