KaskoBcc Sigorta

Trafik Sigortası olan kişinin aracına kasko yaptırması gerekir mi ?

Trafik Sigortası aracın 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararları güvence altına alır. Kişinin aracında oluşabilecek hasarlarının karşılanması için kasko sigortası yaptırması gerekir.

Kasko sigortalı araç kaza yaptığında karşı tarafın hasarını da öder mi ?

Kasko Sigortaları aracın kendi hasarını karşılar. Ancak trafik sigortası limitlerinden karşı tarafa bir ödeme yapılması gerekir ve limit aşımı söz konusu olursa, Kasko Sigortalarında mevcut olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde ek ödeme yapılabilir.

Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi neye göre uygulanır ?

Kasko sigortalarında hasarsızlık indirimi sigortalının hasar yapmadığı yıllara göre uygulanır.

İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40
Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60

Sigortalı sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolur mu ?

Sigortalı sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolmaz. Tramer kayıtlarından kişinin hasarsızlığı sorgulanır ve hak edilmiş indirim verilir.

Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık indiriminden yararlanabilir mi ?

Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık oranı devam eder.

Ruhsat sahibi değiştiğinde kasko sigortası da devredilebilir mi ?

Aracın mülkiyet hakkında bir değişiklik olduğunda poliçe iptal edilip kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni ruhsat sahibinin araca yeni bir poliçe yaptırması gerekir.

Aracın aksesuarları kasko sigortasına dahil midir ?

Aracın fabrika çıkış aksesuarları sigorta poliçesine dahildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar sigorta bedelinin belirtilip gereken primin ödenmesi karşılığında poliçeye dahil edilebilir.

Tüm Hakları Saklıdır - 2014
Tasarım & Yazılım Donanım Teknoloji