TrafikBcc Sigorta

Trafiğe ilk kez çıkan araç kaçıncı kademeden sigortalanır ?

Trafiğe ilk defa çıkan araçlara 4. basamaktan poliçe tanzim edilmesi gerekir.

Ruhsat sahibi olarak birden çok kişi gözüküyor ise ne yapılması gerekir ?

Poliçe ruhsat sahibi gözüken herhangi bir kişi üzerine düzenlenir, diğer kişiler ise poliçe üzerine açıklama kısmında yazılabilir.

Hasar olduğunda trafik sigortası kademeleri nasıl değişir ?

İlgili poliçe döneminde hasar yapılmış olması durumunda mevcut poliçe basamağı bir basamak alta iner. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise de mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkar.

Bir seneden kısa süreli poliçe tanzim edilmesi mümkün müdür ?

Aracın yabancı plaka veya geçici plaka olması durumunda bir seneden kısa süreli poliçe tanzim edilebilir.

Trafik poliçesi vadesinde poliçe yenilenmemesi durumunda ne olur ?

Poliçenin vadesinin bitmesinden sonra geçen her 30 gün için mevcut poliçe kademesi 1 basamak indirilir.

Kaza yapıldığında Trafik Sigortası araçta oluşacak hasarları karşılar mı ?

Araçta oluşabilecek hasarlar ancak aracın kasko poliçesi olması durumunda karşılanabilir. Trafik Sigortası ise sigortalının kaza nedeni ile 3. şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları Genel Şartlar çerçevesinde karşılar.

Kaza yapıldığında Trafik Sigortası sigortalının tedavi masraflarını karşılar mı ?

Kaza sonucu sigortalının tedavi masrafları Trafik Sigortası tarafından karşılanmaz. Ancak 3. şahıslara vereceği zararlar Genel Şartlar çerçevesinde karşılanır.

Tüm Hakları Saklıdır - 2014
Tasarım & Yazılım Donanım Teknoloji