Hasar Anında YapılacaklarBcc Sigorta

VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
Öncelikle hiçbir zaman bir hasar durumuyla karşılaşmamanızı dileriz.

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:
Poliçe numarası
Hasar tarihi
Tahmini hasar miktarı
Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
Ekspertiz yapılacak yerin adresi ve telefonu
İhbar sırasında size verilen hasar dosya numaranız dosya takibiniz için gerekli olacaktır. Hasar dosya numaranızı mutlaka not ediniz.

Gerekli hasar evraklarını en kısa sürede tarafımıza iletiniz.

Kasko Hasarları

Kasko Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgeler
a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması veya Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı
b. Alkol raporu (onaylı)
c. Ruhsat fotokopisi
d. Ehliyet fotokopisi
e. Poliçe fotokopisi
f. Otomobilin yanması halinde itfaiye raporu
g. Hasar resimleri

Aracın Çalınması Halinde;
Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda,

1. Araç çalınması veya araçta meydana gelen kısmi çalınma (radyo-teyp, lastik gibi) hasarlarında mahalli karakola müracaat edilerek tutanak düzenletilmesi
2. Araç dosyası (Araç faturası gibi)
3. Vergi makbuz asılları
4. Vergi Dairesinde borcunun kapattırılması
5. Ruhsat aslı
6. Haciz varsa ruhsattan kaldırılması
7. D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
8. Otomobilin trafikten kaydının silindiğine ilişkin belge, çalıntı kaşeli ruhsat aslı
9. Otomobilin bulunmadığına ilişkin Asayiş Müdürlüğü’nden yazı alınması
10.Araç anahtarları
11.Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Trafik (Zorunlu Mali Sorumluluk) ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları

Üçüncü Şahısların Zarar Görmesi Halinde;
1. Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) ve alkol raporu (onaylı) alınması,
b. Her iki araca ait Ruhsat Fotokopisi
c. Ehliyet fotokopisi
d. Poliçe fotokopisi
e. Hasar resimleri

Üçüncü Şahısların Bedeni (Ölüm veya Yaralanma) Zarar Görmesi Halinde;

1. Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması
b. Veraset ilamı
c. Ölüm raporu
d. Nüfus aile kaydı
e. Hastane kat’i raporu (yaralanma için)
f. Epikriz raporu (yaralanma için)
g. Tedavi masraf faturalarının asılları
h. Şirketin muvafakatıyla üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterlikçe düzenlenen ibraname,
i. Mahkeme kararı ile ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
j. Muvafakatname (İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinden ödeme yapılırken sigortalıdan talep edilir.)
k. Gelir durumunu gösterir kazanç belgesi (onaylı)

Sorumluluk Sigortası Hasarları

İşveren Mali Sorumluluk Hasarları

a. Sigorta Poliçesi
b. Kaza zaptı ( iş güvenliği ve SSK müfettişleri kaza raporu )
c. İşçinin iş sözleşmesi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
d. Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar
e. Ölüm halinde ise veraset ilamı, ölüm raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ücret bordoları
f. SSK rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı
g. Dava açılmış ise dava dosya fotokopisi ve mahkeme kararı
h. İşveren tazminat talep yazısı
3.Şahıs Mali Sorumluluk Hasarı

a. Sigorta poliçesi fotokopisi
b. Kazaya ilişkin tutanaklar
c. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan tazminat talep yazısı
d. Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, faturalar, ilaç kupürleri
e. Ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ölüm raporu, defin ruhsatı
f. Zararın tespitine yönelik belge (bilirkişi raporu)
g. Mahkeme kararı

Konut Paket Hasarları

Yangın Hasarları

1. Yangının Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Poliçe fotokopisi
İtfaiye raporu
Cumhuriyet Savcılığı’ndan takipsizlik kararı
Zararı gösteren beyan/talepname
Polis veya jandarma tutanağı
Vergi levhası (işyerleri için )
Mal sahipleri için tapu belgesi
Kiracılar için kira kontratı

Dahili Su Hasarları

1.Hasarın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2.Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3.Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Talep miktarının hazırlanıp gelen ekspere verilmesi
Hasar, komşu bina, mesken gibi yerlerden kaynaklanmış ise mahalli karakola müracaat edilerek zabıt tutulması
Gerekli evrakların hazırlanması
Tapu (binalar için)
Kira kontratı (ev eşyası için)
Vergi levhası (işyerleri için)

Hırsızlık Sigortası (Konutlar için)

1. Hırsızlığın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan ev eşyalarının dökümü
Poliçe fotokopisi
Genel şartlarda belirtilen bekleme süresinin sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

Hırsızlık Sigortası (İşyerleri için)

1. Hırsızlığın Şirketimizin Hasar Departmanı’na telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
Vergi levhası
Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan emtianın dökümü
Poliçe fotokopisi
Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

Tüm Hakları Saklıdır - 2014
Tasarım & Yazılım Donanım Teknoloji